Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Brug din vejleder

God vejledning forudsætter to aktive, velforberedte personer, der samarbejder om og føler sig forpligtet på vejledningen.

Hvis du er god til at forberede og bruge din vejledning, kan det være en stor hjælp til at få et godt slutresultat - især når du skriver større opgaver, eksempelvis bachelor eller speciale. 

Det er vigtigt for en god opgaveproces, at man samarbejder med en vejleder, man kommunikerer godt med. Du kan gøre meget selv for at fremme et godt vejledningsforløb, blandt andet ved at forberede dig, kommunikere tydeligt og sørge for, at vejledningen tager afsæt i dit konkrete arbejde. Hvis du har nogle specifikke ønsker eller tanker om vejledningen, så sørg for at udtrykke det klart, så din vejleder ikke skal agere tankelæser.

Husk på, at formålet med vejledning er at hjælpe dig på de områder, hvor du ikke har helt styr på alting. Selvom det kan virke grænseoverskridende, får de fleste mest ud af vejledningen, når de viser deres ufærdige idéer og produkter. 

 

Forbered dig til vejledningen

Du kan forberede dig på vejledningsforløbet ved at kende opgavekravene og ved at finde og bruge ressourcer på egen hånd.

Sørg for at kende kravene til specialet eller den opgave, du skal skrive. Læs studieordningen, specialepjecer og eventuelle specialeaftaler eller -kontrakter.

Se også vejlederens og fagets hjemmeside, og spørg din studievejleder, hvad der ellers findes af relevante tekster om speciale- eller opgaveskrivning.

Find og brug ressourcer på egen hånd

Supplér din vejledning efter behov med nogle af de mange tilbud, der findes:

Læs mere om informationssøgning på siden om litteratursøgning.

Tydelig kommunikation med din vejleder

Vær tydelig, når du kommunikerer med din vejleder – og bed også vejlederen om klare svar.

Tal med din vejleder om, hvordan han eller hun vejleder:

  • Hvor mange gange?
  • I særlige faser?
  • Hvad og hvor meget af ens tekst vil vejlederen læse?

Vejledere er meget forskellige og for at kunne bruge din vejledning optimalt, har du brug for at vide, hvordan vejlederen plejer eller ønsker at vejlede.

Er der noget, du især ønsker dig af vejlederen – eller ikke ønsker – så sig det. Det er ikke sikkert, at du kan få, hvad du ønsker, men i det mindste skal vejlederen ikke agere tankelæser.

Brug din vejleder

Bed om hjælp, når det er svært, når du er kørt fast, når der er noget, du ikke forstår, eller ikke kan komme videre med. Lad være med at "performe" foran vejlederen – så giver du ikke vedkommende mulighed for at give dig den bedste vejledning.

I al kommunikation kan der opstå misforståelser, skuffelser og lignende. Prøv at løse problemet frem for at holde op med at bruge din vejleder.

I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at skifte vejleder. Tal da med din studievejleder om det.

Tre gode råd til vejledningen

Nedenfor ser du tre gode eksempler på, hvordan du får en succesfuld vejledning.

Arbejd med et stykke konkret tekst til hvert vejledningsmøde

Send en tekst på forhånd, eller hav en tekst med til hvert vejledningsmøde. På denne måde kan I diskutere noget konkret, og du sikrer dig, at opgaveskrivningen skrider fremad, og at det, der tales om, faktisk kommer ned på papiret.

At have tekst med på møderne sikrer også, at du og vejlederen får mulighed for at opdage det, hvis I har talt forbi hinanden. Endelig giver det vejlederen mulighed for at give dig bedre og mere konkret vejledning.

Få fokuseret vejledning

Når du sender tekst, så skriv til vejlederen, hvad du især ønsker vejledning på, og hvordan du selv opfatter teksten:

  • Er den for eksempel et udkast eller næsten færdig?
  • Hvor i opgaven hører teksten hjemme?
  • Skal vejlederen kigge efter noget specielt i din tekst?
Det gør det muligt for vejlederen at fokusere i sin forberedelse af vejledningen. På denne måde får du også den vejledning, du ønsker.

Lav altid en ny aftale med specifikke mål

Afslut hvert møde med din vejleder med at aftale et nyt. Skriv det i kalenderen. Aftal også, hvad der skal arbejdes på frem til næste møde.

På den måde undgår du at skulle diskutere for længe med dig selv om, hvornår du er klar til vejledning igen, og hvornår det, du har arbejdet på, er "godt nok". På denne måde kan i løse problemerne sammen undervejs, så du ikke ender med at føle, at du skal løse alle problemerne selv, før du tager til vejledning igen.

Tre vildfarelser om vejledning

Her er tre eksempler vildfarelser, du skal være opmærksom på i forbindelse med vejledning.

Der er mange forskellige måder at bruge vejledningen på, især i specialeprocessen. Nogle strategier er mindre velegnede end andre. Hvis du kan genkende din egen tilgang til vejledning i en af de tre vildfarelser herunder, så tal med din vejleder, og få hjælp til at komme videre.

Vildfarelse 1: Performancestrategi

– når man skjuler faglige og processuelle problemer for vejlederen.

Vejledere er til for at vejlede, ligesom undervisere er til for at undervise. Skulle man kunne det hele på forhånd, ville tilbuddet om vejledning være meningsløst. Din vejleder er ganske vist også bedømmer, men husk, at der kommer en ekstern censor på.

Vejlederen vil i de allerfleste tilfælde gerne vejlede, og du får ingen point for at skjule problemerne. De vil ofte kunne ses i det færdige produkt, og der kan vejlederen med god ret spørge: Hvorfor bragte du ikke dette op undervejs i vejledningen? På dette tidspunkt er det for sent at rette op på, da vejlederen nu udelukkende er bedømmer.

Vildfarelse 2: Solidaritetsstrategi

- når man ikke vil forstyrre sin travle vejleder.

Universitetsundervisere har travlt, det ved alle. Der er meget, der skal nås, og som studerende kan man let komme til at tage for meget hensyn til fagets medarbejdere og deres arbejdsbetingelser. Man kvier sig ved at bede om vejledning og overbebyrde sin vejleder endnu mere. Men det er vejlederens job at vejlede dig.

Hvis du er i tvivl om, hvor meget vejledning, du kan forvente, så spørg om det. Tag ansvar for dit eget opgaveforløb, og overlad resten til de organisationer, hvis ansvar det er at arbejde for bedre arbejdsbetingelser for vejledere.

Vildfarelse 3: Udsættelsesstrategi

– når man gemmer sin vejledning til sent i opgaveforløbet.

En del studerende udskyder at opsøge vejledning – man kan jo altid lige læse en tekst mere eller have tænkt lidt mere over det. 

Denne strategi er dog uholdbar, da det ofte er i starten af opgaveprocessen, at du har allermest brug for vejledning. Det er vigtigt, at du kommer godt fra start, eksempelvis ved tidligt at fokusere din problemformulering og ved at tilrettelægge opgavens undersøgelse. Selvom du måske føler, at du ikke har nok materiale, og at din problemformulering halter, er det vigtigt, at du lader din vejleder se, hvad du har, så vejlederen kan hjælpe dig i gang.

At læse ”rundt om emnet” i halve eller hele år giver dig hverken automatisk en problemformulering eller en fremgangsmåde for specialet, og det gør ikke nødvendigvis den færdige opgave bedre.

Se også:


Brug din vejleder

Læs mere om, hvordan du bedst bruger din vejleder i denne tekst fra Pædagogisk Center Samfundsvidenskab, Københavns Universitet.


Kend reglerne


Undgå eksamenssnyd


Sidens indhold er udarbejdet af Tine Wirenfeldt Jensen.