Et al.

Hvad betyder udtrykket et al., og hvordan bruger du det i din opgave?

Et al. kommer af latin: af et (og) samt alius (anden). Udtrykket bruges i litteraturhenvisninger og litteraturlister og angiver, at et værk har flere forfattere.

Eksempel

Lotte Rienecker et al.: Den gode opgave. Gyldendal 1997.

SØG


Mangler du et opslagsord, eller har du noget at tilføje?

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.