Litteraturliste eller bibliografi

Her får du gode råd til at lave en litteraturliste eller bibliografi.

En litteraturliste eller en bibliografi er en ordnet fortegnelse over den litteratur og de kilder, du bruger i opgaven.

Formålet med litteraturlisten er at give læseren let adgang til kilderne og mulighed for kritisk at efterprøve dine argumenter.

Litteraturlisten

  • er en fuldstændig fortegnelse over de kilder, du bruger.
  • organiserer litteraturen alfabetisk efter forfatterens efternavn. På nogle fag indeles den alfabetiske liste i primær- og sekundærlitteratur.
  • kan ordnes i forskellige referencesystemer. Spørg din underviser, hvilket system han eller hun foretrækker.
  • kan placeres efter opgavens hovedtekst og før eventuelle bilag.
  • er obligatorisk i universitetsopgaver.

Under litteraturhenvisninger kan du læse om og se eksempler på, hvordan du konkret udformer henvisninger til dine kilder i din litteraturliste. 

Primær- og sekundærlitteratur

I nogle tilfælde kan det være en god idé at dele litteraturlisten op i primærlitteratur og sekundærlitteratur. Det kan give et bedre overblik.


Brug et referenceværktøj

Referenceværktøjer er værktøjer, der kan hjælpe dig med at organisere dine referencer og samtidigt anvende dem nemt i dit tekstdokument. Studerende og ansatte på AU kan gratis anvende både:


Vejledning til APA-systemet

Læs denne vejledning, der beskriver APA referencesystemets standarder i forhold til udarbejdelse af teksthenvisninger, citater og litteraturliste i skriftlige opgaver. Vejledningen er udarbejdet af Professionshøjskolen Metropol.  


SØG


Mangler du et opslagsord, eller har du noget at tilføje?

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.