Brug de andre

Tilbage til oversigten.

Brug dine medstuderende når du vælger emne.


Her er nogle forslag til hvordan studerende kan bruge hinanden i emnevalgsprocessen.

Specialeseminar

Mange institutter tilbyder de specialstuderende at de kan deltage i specialeseminarer eller specialekredse.

Der kan du få hjælp og inspiration fra andre specialestuderende, undervisere og foredragsholdere om fx

 • hvordan et speciale kan se ud
 • at søge efter litteratur
 • skriveprocessen
 • planlægning af dit arbejde så du kan aflevere til deadline.

Specialeseminaret er et forum hvor de studerende kan dele erfaringer og sparre med hinanden.

Det er et oplagt sted at hente informationer om det at være specialeskrivende.

Skrivegruppe

Du kan også være med i en skrivegruppe hvor hver sidder med sit eget projekt.

 • Her kan I have et arbejdsfællesskab om det at skrive
 • I kan sætte deadlines for hinanden og give feedback på hinandens tekster og idéer.

For inspiration se fx: Harboe, Thomas (2000): Skrivegrupper. Frederiksberg, Samfundslitteratur.

Studiegruppe

Måske har du allerede en gruppe som du har arbejdet sammen med tidligere.

 • Det kan være at I kan gøre brug af hinanden i opgaveprocessen
 • Det giver en god tryghed at arbejde sammen med en gruppe man allerede på forhånd ved fungerer godt.

Det kan også være at der er andre der skriver om emner der relaterer sig til dit.

 • I kan måske danne en studiegruppe på den baggrund
 • Så kan I hjælpe hinanden med at afsøge problemstillinger og bidrage til hinandens projekter med nye vinkler og input.

Fællesskabet kan også bare bestå i at man mødes om morgenen og går i gang, og at man så har nogen at holde pauser med i løbet af dagen. Det er en god måde at strukturere en arbejdsdag på.

Cirkelteknik

Her er et eksempel til en teknik der kan bruges i en gruppe af studerende. Cirkelteknikken er en metode hvor man samarbejder om idéudviklingen.

 • Sæt jer sammen i en gruppe på ca. fire personer
 • Del et stykke A3-papir ud til hver person
 • Skriv så hver især en løs idé ned. Der er ingen forpligtelser omkring kvaliteten af idéerne
 • Når det er gjort, sætter alle ring om idéen og sender papiret videre til sidemanden
 • Når man modtager et stykke papir med idéer på, skriver man alle de ting ned man kan komme i tanke om i forbindelse med idéen på papiret. Det kan være: gode råd, lignende idéer, forslag til litteratur, spørgsmål eller andet.

På den måde får man hjælp til at bygge videre på eller undersøge de idéer man har, og fællesskabet omkring idéudviklingen kan virke inspirerende.

Tilbage til oversigten.

Teksten på denne side er udarbejdet af Tine Wirenfeldt Jensen, der også står bag konceptet for stoppet.