Brug dine erfaringer fra tidligere opgaver

Tilbage til oversigten.

Du har gjort dig en række erfaringer med at skrive opgaver i løbet af din studietid. Tænk over hvordan du arbejder bedst, og hvornår du har haft gode opgaveprocesser.


Du ved hvordan du arbejder med en opgave, og det er derfor en god idé at reflektere over dine arbejdsmetoder:

 • Hvordan kan du undgå overspringshandlinger?
 • Er du for perfektionistisk?
 • Hvad kan du gøre for at sætte skriveprocessen i gang?

Hvis du har svært ved at komme i gang med at skrive, kan det være en god idé at aftale med din vejleder eller en medstuderende at du skal aflevere noget tekst på en bestemt dato.

Der er gode råd at hente om skriveteknikker og opgaveprocesser på den pink rute i Studiemetroen.

Redskaber til arbejdsprocessen

Logbog

Du kan bruge en logbog til at reflektere over processen og stille dig selv følgende spørgsmål:

 • hvad har jeg lavet i dag?
 • Hvad skal jeg i gang med i morgen?
 • Hvad kører skævt?
 • Hvad går godt?
 • Hvad er jeg i tvivl om?

Idébank

Idéer har det med at komme vrimlende på en gang, og det kan være en stor hjælp at skrive dem ned når man får dem.

Fx kan man komme i tanke om noget man skal skrive i et senere kapitel, mens man skriver på det indledende kapitel. Skriv det ned med det samme, evt. i et samlet idédokument. Brug det også efter inspirerende samtaler, givtige læseoplevelser og vejledermøder.

Det fleksible dokument

Arbejd med at visualisere din opgave, fx ved at tegne et mindmap.

Du kan også sætte delene af din opgave op på flere stykker papir, og så kan du rykke rundt med dem og prøve forskellige sammensætninger af.

Samarbejde

Det kan også være værd at overveje om du vil skrive sammen med andre eller alene.

Fordelene ved at skrive sammen med andre er:

 • Man forpligter sig i et samarbejde
 • Man har hele tiden en at sparre med hvis man går i stå eller gerne vil have læst noget igennem
 • Man kan sætte deadlines for hinanden hvilket kan bevirke at man bliver meget mere produktiv

Ulemper kan være:

 • Man bliver afhængig af at samarbejdet fungerer
 • Man bliver måske nødt til at indgå nogle kompromiser

Når man indgår i et samarbejde, er det en god idé at fastsætte nogle retningslinjer:

 • Hvornår er der deadline på hvad?
 • Hvordan er vores arbejdstid?
 • Hvad med fritid?
 • Feedbackregler
 • Hvordan og hvornår skal vi bruge vores vejleder?
 • Hvordan løser vi problemer der måtte opstå?

Vejleder

 • Hvad er dine erfaringer med vejledning?
 • Har du tidligere haft en vejleder hvor du havde et godt forløb?
 • Kender du andre der har haft gode vejledere?
 • Hvad har du selv lært af tidligere vejledning, og hvordan vil du gribe det an nu?

Tilbage til oversigten.

Teksten på denne side er udarbejdet af Tine Wirenfeldt Jensen, der også står bag konceptet for stoppet.