Hvilke undersøgelsesmetoder vil du bruge?

Tilbage til oversigten.

De fleste specialer består af en kombination af undersøgelsesmetoder. Det er en god ide at overveje, hvilke undersøgelsesmetoder du især gerne vil arbejde med i specialet.


Du kan overveje:

  • Hvad har jeg gode/mindre gode erfaringer med?
  • Er der metoder, jeg gerne vil have mere erfaring med, inden jeg er færdiguddannet?
  • Er der metoder, der ofte bruges til at arbejde med emnet/problemformuleringen? Ønsker jeg at bruge disse eller gøre noget andet?
  • Er der metoder, som min vejleder har et ekstra indgående kendskab til?
  • Hvad er vejledernes respons på dine ideer til undersøgelsesmetoder?

Forskellig vægtning af undersøgelsesmetoder

Som nævnt består de fleste specialer af en kombination af undersøgelsesmetoder. Fokus kan lægges på forskellige områder.

Teoretisk fokus

Eks: Undersøgelse af velfærdsstatens krise og risikosamfundet en teoretisk analyse af Anthony Giddens velfærdsprojekt

Ønsker du mest af alt at fordybe dig i teorierne og arbejde uafhængigt at ydre forhold?

Rent teoretiske specialer kan umiddelbart virke enkle at gå til, men for nogle er der fare for at køre fast i teksterne og få svært ved at producere den nødvendige mængde stof. Sørg for – som i alle opgaver – at bruge din vejleder og at arbejde herimod en klar problemformulering. Undgå at gå i stå ved emnet (”jeg skriver om”) og kom videre til et problemformulering (”jeg vil undersøge… og det vil jeg gøre på denne måde…”)

Empirisk fokus

Eks: Undersøgelse af effekten af et konkret læringsforløb med mobiltelefoner

Ønsker du erfaring med at indsamle data eller ønsker du at undersøge konkret stof til bunds?

Denne undersøgelsesmetode giver konkrete opgaver at gå i gang med og dermed noget at holde teorier op imod. Det kan være svært at overskue, hvor stort indsamlings- og analysearbejdet er på forhånd, så brug din vejleder.

Hvis man vil foretage kvalitative eller kvantitative undersøgelser, må man først sætte sig ind i, hvordan man fx udformer spørgeskemaer eller spørgerammer. Husk også at sætte tid af til efterbehandlingen af det indsamlede materiale.

Fokus på samarbejde med andre interessenter

Eks: Undersøgelse af ledelsesfilosofien i Den Danske Bank

Her får man en unik mulighed for at få indsigt i en problemstilling fra arbejdslivet. Det kan give inspiration og energi, at der er andre, der interesserer sig for ens speciales resultater. Man kan måske få adgang til materiale, man ikke ville kunne analysere uden en virksomheds eller organisations medvirken.

Man er ofte afhængig af stedets engagement og af, hvor meget plads de har i kalenderen. Det er vigtigt at lægge en plan for processen, som både du og virksomheden/organisationen kan blive enige om på forhånd. Lav også aftaler om fortrolighed. Husk at det endelige produkt skal bedømmes som en akademisk opgave og ikke primært skrives til virksomheden/organisationen.

Fokus på produktorienteret arbejde

Eks: Udarbejdelse af undervisningsmateriale til brug for latinundervisning i gymnasiet

At udarbejde et konkret produkt, der direkte har en direkte nytteværdi, kan give energi til specialeprocessen. Man kan inddrage empiriske undersøgelser i specialet og evt. gøre selve brugen af produktet til genstand for analyse og evaluering.

Det konkrete produkt kan ikke stå alene, men kan være en del af et speciale. Brug din vejleder til at hjælpe med at vægte de forskellige elementer i specialet.

Tilbage til oversigten.

Teksten på denne side er udarbejdet af Tine Wirenfeldt Jensen, der også står bag konceptet for stoppet.