Andre metoder til feedback

Her er nogle ideer til forskellige måder du kan få feedback på.

 


Det er vigtigt at du selv er opsøgende i forhold til at få feedback af dine medstuderende, undervisere og vejledere.

Jo mere feedback du får, jo mere lærer du. Opsøg gerne forskellige feedbackgivere, så du kan få bred respons på din tekst.

Feedbacken kan være mundtlig eller skriftlig, på papir eller elektronisk. Husk at tage noter ved mundtlig feedback eller optage den, fx med din mobiltelefon. Bed også altid om at få feedbackgiverens noter efterfølgende.

Feedback på få minutter

  • 3 + 3: Feedbackgiveren peger på tre gode ting ved din tekst, og tre ting der kan forbedres. Mundtligt eller skriftligt, fx via e-mail.
  • ”Hvis det var min opgave, så ville jeg …” Bed din feedbackgiver fortælle dig hvordan vedkommende ville arbejde videre med teksten. Metoden fungerer både mundtligt og skriftligt.
  • Elevatorversionen: Med brug af kun tre sætninger genfortæller feedbackgiveren mundtligt din påstand, foreløbige konklusion eller endelige konklusion - alt efter hvor langt i processen din tekst er. På den måde kan du vurdere om du har fremstillet påstanden eller konklusionen klart.

Hvis der er mere tid til rådighed

  • Genfortælling: Feedbackgiveren genfortæller hovedtrækkene i din tekst mundtligt. Så finder du ud af om teksten er tilstrækkeligt klart formuleret.
  • Et-argument-testen: Bed feedbackgiveren indsætte tekstens overordnede argument i Toulmins argumentmodel. I kan bruge den interaktive øvelse i Toulmins model eller selv udfylde Toulmins argumentmodel(word). Så finder du ud af om teksten har et - og kun et - overordnet argument, og om det er klart formuleret.
  • Højtlæsning: Du eller feedbackgiveren læser din tekst højt. Herefter giver feedbackgiveren sine umiddelbare kommentarer på teksten. Han eller hun kan også give kommentarerne undervejs. Fungerer bedst med kortere tekster. En fordel ved metoden er at feedbackgiveren ikke behøver at have læst din tekst på forhånd.
  • Margenreaktioner: Giv feedbackgiveren en udskrift af din tekst og bed ham eller hende notere sine reaktioner i margenen under læsningen. Fx: ”spændende”, ”knudret sprog”, ”lang sætning”, ”god formulering”, ”fint argument”. Du får teksten tilbage med feedbackgiverens noter og kan spørge ind til noter du ikke forstår eller gerne vil have uddybet.

Teksten på denne side er udarbejdet af Charlotte Albrechtsen, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet.