Mere om at skrive universitetsopgaver

Skrivestøtte

 • StuDIY: Arts' kurser i centrale aspekter af skriftlige og mundtlige akademiske fremstillingsformer. Lynoplæg eller længere workshops - du vælger selv.
 • Workshops og skrivekurser for studerende ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet i Emdrup.

Om skriveprocessen

Kom i gang med at skrive

         

Styring af skrivearbejdet

 • Færdig til tiden – sådan planlægger og styrer du specialet 
 • Annegrethe Jørgensen, Samfundslitteratur, 2004. Giver en række projektværktøjer til hvordan man som specialestuderende kan planlægge specialeskrivningen på en realistisk måde. Kan også bruges i forbindelse med andre typer skriftlige opgaver. Forfatteren har også udarbejdet en specialeprojektplan (Word) der kan bruges i arbejdet med at få overblik over arbejdsopgaver og tidsforbrug.
 • Vejledning i akademisk opgaveskrivning. Tomas Holme Hansen, Marie Lund & Henrik Kaare Nielsen, Institut for Æstetisk Fag, Aarhus Universitet, 2013. Vejleder i akademisk opgaveskrivning i forhold til opbygning og struktur, henvisninger, informationssøgning, layout, omfang mm. ud fra videnskabelige normer.
 • Specialeprocessen. Tag magten over dit speciale! Vibeke Ankersborg, Samfundslitteratur, 2011. Fokuserer på sammenhængen mellem specialets elementer, fx problemformulering, metodevalg og struktur. Der er også gode råd at hente om projektledelse og vejledning. I artiklen Sådan overlever du specialet giver bogens forfatter 9 gode råd.
 • Lynspeciale Mette Bjørn, Frydenlund, 2012. Formidler en coaching-inspireret tilgang til hvordan man kan gribe specialeprocessen an og blive færdig på kort tid. Bogen rummer konkrete øvelser og anvisninger der hjælper med at lægge en tidsplan og overholde den.
 • Læg en plan for hele opgaveskrivningen (s. 12)
  Hent, tilpas og udfyld et skema til at lægge en plan for opgaveprocessen fra Den gode opgave, Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen, 2012.
 • Forslag til disponeringen af tiden (s. 17)
  Skema der giver forslag til hvordan man disponere sig tid hvis man har 6 timer, 3 dage eller 1 uge til at skrive opgave i. Skemaet stammer fra Den gode opgave, Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen, 2012.

Skrivegrupper og feedback

 • Skrivegrupper
  Thomas Harboe, Samfundslitteratur, 2000. Beskriver hvordan studerende kan arbejde i skrivegrupper med hver deres projekt. Især for specialestuderende.
 • Skrivegrupper – gode råd og erfaringer (pdf)
  Pjece udarbejdet af Thomas Harboe, pædagogisk konsulent, Pædagogisk Center på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Overspringshandlinger

 • Læs en guide til Studiemetroen skrevet af en af skribenterne bag bloggen Overspring.dk. Bloggen bliver drevet af studerende i Aarhus.
 • Prøv den engelsksprogede Make Your Own Academic Sentence fra University of Chicago.
 • Med Wordle kan du lave en "ordsky" ud af teksten i din opgave.
 • Her kan du se hvad andre studerende bruger deres tid på når de burde skrive. Bidragene er fra en  øvelse med studerende på sommerkurset i ”Akademisk skriftlig fremstilling” 2010.
 • Programmet Freedom forhindrer din computer i at gå på nettet i op til 8 timer så du kan koncentrere dig om skrivearbejdet uden at blive forstyrret af digitale overspring.
 • Applikationen SelfControl til Mac blokerer adgangen til din email og bestemte websider, fx facebook, i et fastsat tidsrum, mens du stadig har adgang til resten af internettet.