Opgavevejledning

God vejledning forudsætter to aktive, velforberedte personer der samarbejder om og føler sig forpligtet på vejledningen.


Du kan selv gøre en del for at fremme et godt vejledningsforløb: