Tekster og aftaler

Hav en tekst med på hvert vejledningsmøde – og afslut altid mødet med at aftale et nyt.


Hav en tekst med på hvert vejledningsmøde. Det sikrer at specialeskrivningen skrider fremad, og at det der tales om, faktisk kommer ned på papiret.

At have tekst med på møderne sikrer også at du og vejlederen får mulighed for at opdage det hvis I har talt forbi hinanden. Endelig giver det vejlederen mulighed for at give dig bedre og mere konkret vejledning.

Følgemail

Når du sender tekst, så skriv til vejlederen hvad du især ønsker vejledning på, og hvordan du selv opfatter teksten:

  • Er den for eksempel et udkast eller næsten færdig?
  • Hvor i specialet hører teksten hjemme?

Det gør det muligt for vejlederen at fokusere i sin forberedelse af vejledningen.

Få altid en ny aftale

Afslut hvert møde med din vejleder med at aftale et nyt. Skriv det i kalenderen. Aftal også hvad der skal arbejdes på frem til næste møde.

På den måde undgår du at skulle diskutere for længe med dig selv om hvornår du er klar til vejledning igen, og hvornår det du har arbejdet på, er "godt nok".

Hvis der opstår problemer undervejs, er det også en fordel at have en konkret aftale, så du ikke ender med at synes at du først skal til vejledning når du selv har løst problemet.

Teksten på denne side er udarbejdet af Tine Wirenfeldt Jensen.