Scribo - en problemformuleringsguide

Scibo er et interaktivt værktøj som du kan bruge til at få opgaver, projekter og specialer ud over rampen.

Scribo er en elektronisk spørgeguide, der systematisk fører dig eller din gruppe gennem indledende dele af opgaveskrivningen fra idé til færdig problemformulering, afklaring af teori og metode og strukturering af informations- og litteratursøgning. Scribo leder dig gennem de vigtige og vanskelige spørgsmål i starten af processen.

Du kan bl.a. få afklaret:

  • Hvad er formålet med min opgave?

  • Hvordan skal jeg vinkle min problemformuleringen?

  • Hvilken litteratur og information skal jeg anvende?

  • Hvilken teori og metode skal jeg benytte?

  • Hvordan kommer jeg dertil?

Det er muligt kun at arbejde med nogle af spørgsmålene, hvorefter svarerne gemmes automatisk, og arbejdet kan fortsættes en anden gang, f.eks. efter et vejledningsmøde. Til sidst kan teksten eksporteres ind i selve opgave- eller specialeteksten, samt bruges som huskeliste til vejledningsmøder og ved informationssøgning.

Scribo eksempler

Scribo henvender sig principielt til alle studerende, og der er mange gode eksempelprojekter at hente til inspiration.

Scribo, version 4, byder på et revideret og opdateret digitalt opgaveværktøj til dig, som skal skrive en akademisk opgave. Svarene kan nu eksporteres og deles med vejleder, studiegruppe eller informationsspecialist, det er muligt at arbejde med flere opgaver ad gangen, oprette et ubegrænset antal projekter, gemme dem og downloade svaret – både på desktop, laptop og tablet, og så er der flere tips til informationssøgning, henvisninger til eksterne ressourcer og en række uddybende tjekspørgsmål i forhold til tidligere.

Log på Scribo

Studerende fra Aarhus Universitet kan få direkte adgang til Scribo via deres selvbetjeningslogin. Tryk på ikonet "Log ind med WAYF" og brug dit login til AU Selvbetjening.

Hvis du har problemer med Scribo, kan du kontakte forlaget på denne mailadresse: forlagetsl@sl.cbs.dk.