Eksamensråd

Eksamener er en del af livet som studerende. At kunne håndtere og gennemføre eksamener hører med til din uddannelse.


I forbindelse med eksamen lærer du en masse om dit stof, og du får øvelse i at formidle din viden om stoffet.

Tænk over hvordan du bedst bruger din tid når du læser til eksamen, og vær opmærksom på at undgå at snyde til eksamen.

Kriterier og eksamenspræstationer 

Hvad er det præcist der forventes af dig, når du læser op til eksamen? Hvilken arbejdsmetode skal du bruge, og hvilke krav skal dine eksamener leve op til på Aarhus Universitet? På hvert enkelt fag er der selvfølgelig specifikke krav og forventninger til, hvordan eksamen skal gennemføres, og hvad du som studerende skal kunne.

Med udgangspunkt i Blooms taksonomi kan vi dog skitsere nogle overordnede retningslinjer for, hvad der forventes af dit akademiske arbejde. Du kan fokusere og prioritere din arbejdsindsats, ved at være bevidst om de seks niveauer i Blooms taksonomi: 

 • Husk
 • Forstå
 • Anvend
 • Analyser
 • Vurder
 • Skab

Læs mere om hvordan du bruger Blooms taksonomi under kriterier og eksamenspræstationer

8 gode råd om mundtlig eksamen

 1. Sæt dig ind i hvad du faktisk forventes at kunne: Det handler sjældent blot om pensum, men om hvad man skal kunne med det.
 2. Kend din formkurve: Læg en træningsstrategi hvor du læser og øver roligt i perioden op til eksamen. Lav evt. en ugeplan for din eksamenslæsning – hent et skema med klokkeslæt  eller et skema uden klokkeslæt  til formålet.
 3. Læs stoffet for at forstå, ikke for at lære udenad. Tænk i pointer, ikke i stofafliring.
 4. Tænk på eksamensforberedelse og eksamen som en måde du lærer noget på: Du er ikke offer, men omdrejningspunkt for ny viden og kunnen.
 5. Arbejd med din formidling: Sørg for at stemmeføring, taletempo, gestik og påklædning styrker budskabet og ikke forstyrrer eller overdøver det. Se stoppet om mundtlig formidling. Øv evt. dit oplæg ved hjælp af webcam.
 6. Varm op inden eksamen: Træn din stemme, stræk ud og slap af så du føler dig fysisk tilpas. Det giver ro og selvtillid.
 7. Tænk over din kommunikation med eksaminator og censor: Husk at de stiller spørgsmål for at hjælpe dig til at leve op til målene.
 8. Accepter din nervøsitet og kend dine reaktioner. Læs mere om håndtering af nervøsitet.

Rådene stammer fra Hanne Leth Andersen, rektor på RUC.