Gode studievaner

At strukturere sit studium og sine arbejdsvaner er noget man skal lære.


Noget af det du i starten af et nyt studie skal lære om dig selv er hvordan, hvor og hvornår du bedst arbejder.

Du kan fx spørge dig selv om du måske ville arbejde bedre og mere effektivt hvis du tog på læsesal frem for at sidde hjemme? Eller gælder det omvendte for dig?

En ugeplan kan hjælpe dig med at strukturere din tid.