Aktiv akademisk læsning

Få så meget som muligt ud af din studielæsning med metoden aktiv læsning. Metoden består af 5 trin.


Som studerende skal du forholde dig til store mængder tekst i forbindelse med undervisning, oplæg og opgaveskrivning. Noget skal læses grundigt, andet skal ikke.

Metoden aktiv læsning hjælper dig med at vurdere hvor dybt du skal sætte dig ind i en tekst. På den måde bruger du din tid mest hensigtsmæssigt, og du får så meget som muligt ud af din studielæsning. Udskriv et bogmærke med metoden i korte træk.

1. Forbered din læsning

  • Gør dig klart hvad formålet med at læse teksten er. Hvad er det for en tekst, og hvad skal du med den? Hvor vigtig er teksten i forhold til den viden du har brug for?
  • Overvej også hvor megen tid du kan og vil bruge på læsningen, og hvornår? Skriv fx læsningen ind i en ugeplan hvor du også kan anføre dine andre aktiviteter. Husk: Det er dig der styrer din læsning, ikke omvendt.
  • Nu kan du vurdere om du skal følge alle de næste trin eller kun nogle få. Hvis din læsning gælder forberedelse til forelæsninger/undervisning kan det være nok at følge trin 2 og 3.

2. Orientér dig i teksten og dan dig et overblik

  • Læs titel, overskrifter, indholdsfortegnelse.
  • Læs fremhævede ord, stikord i margen, tekstbokse, stikordsregister.
  • Se på illustrationer, figurer, grafer, modeller og læs tilhørende tekst.
  • Læs indledningen og konklusionen/afslutningen. Begyndelse og afslutning er rammen for det egentlige indhold.

3. Spørg teksten

  • Stil og notér evt. spørgsmål til teksten ud fra punkt 1 og 2 og notér svarene.

4. Læs det der er relevant

  • Relevansen afhænger af den viden du har brug for her og nu. Du kan altid vende tilbage til teksten.
Klik på billedet for at udskrive et bogmærke med metoden i korte træk.

5. Tag noter

Måske kan du bedre fastholde det læste hvis du tager noter undervejs? Brug fx et skema til notetagning - tilpas det gerne til dit formål:

Se også

Andre sider på Studiemetroen du kan have glæde af at besøge i forbindelse med læsning:

Sidens indhold er udarbejdet af Ina Schmidt, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, Aarhus Universitet.