Mere om at studere

Links og litteraturhenvisninger der kan hjælpe dig til en bedre studieproces.

Om at studere

StuDIY: Arts' kurser i centrale aspekter af skriftlige og mundtlige akademiske fremstillingsformer. Lynoplæg eller længere workshops - du vælger selv.

Læringsstils-test: Er du aktivist, pragmatiker, reflektor eller teoretiker? At kende din læringsstil kan hjælpe dig med at tilrettelægge dine arbejdsprocesser. Testen er fra @Ventures. (Brug 'tag testen' for adgang uden login)

Studiehåndbogen - for studiestartere på videregående uddannelser
Peter Stray Jørgensen, Lotte Rienecker m.fl., Samfundslitteratur, 2011 (2009). Til alle studiestartere på mellemlange og lange videregående uddannelser. Giver gode råd om hvordan du bedst kommer ind i studierne, studerer godt og effektivt, og til hvordan du klarer eventuelle problemer. På bogens hjemmeside kan du hente skemaer fra bogen.

Studieteknik – eller kunsten at studere
Thomas Harboe & Jakob Ravn, Erhvervsskolernes Forlag, 2004. Denne bog giver gode råd og tips om, hvordan du opbygger nogle gode studievaner og lægger fundamentet for en udbytterig studietid.

Notatteknik for studerende – lyt, læs - notér - skriv
Peter Stray Jørgensen, Samfundslitteratur, 2001. Giver retningslinjer for undervisningsnotater, læsenotater og opgavenotater. Formålet med hæftet er at hjælpe de studerende med at få en bedre notatteknik - og dermed effektivere studier.

Skrivegrupper
Thomas Harboe, Samfundslitteratur, 2000. Beskriver hvordan studerende kan arbejde i skrivegrupper med hver deres projekt. Især for specialestuderende.

Studiestrategier - med på farten
Studiemetroen har udviklet fire bogmærker med konkrete studiestrategier. Download og udskriv bogmærkerne og tag dem med dig på læsesalen, på biblioteket osv. - så har du inspirationen lige ved hånden.

         

Fremstilling

  • Den gode præsentation
    Linda Greve, Samfundslitteratur, 2010. Giver det teoretiske fundament og de praktiske værktøjer der skal til for at skabe gode præsentationer. Tager udgangspunkt i retorikkens virkemidler.

  

  • Kurser i akademisk mundtlig fremstilling. Hold øje med Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier for at se aktuelle tilbud om kurser for studerende. Kurserne sætter fokus på bedre akademisk mundtlig og skriftlig fremstilling.

Rådgivning og støtte

  • Trivsel.au.dk: Én indgang til alle de tilbud du kan benytte hvis du ikke trives på dit studie. Skabt af vejledere og rådgivende instanser på Aarhus Universitet. 
  • Rådgivnings- og støttecentret: Yder støtte til studerende med læse/skrivevanskeligheder, psykiske, neurologiske eller fysiske lidelser. Desuden tilbyder centret støtte til tosprogede og andre med særlige studiemæssige vanskeligheder.
  • Studenterrådgivningens side indeholder korte artikler om emner som eksamensangst, strukturering af studiet og gode råd om gruppearbejde. Man kan også henvende sig til dem hvis man har behov for at tale med en socialrådgiver eller en psykolog. Studenterrådgivningen arrangerer desuden kurser for eksamensangste studerende.
  • Studenterrådet ved Aarhus Universitet tilbyder korte kurser i studieteknik og opgaveskrivning.