Få mere studieglæde

  ------------------     

1. Tag del i faglige fællesskaber

At kende og interagere med sine medstuderende er en vigtig brik i forhold til at føle sig godt tilpas på sit studium.

Faglige fællesskaber bygges blandt andet op når I arbejder i grupper, enten i tilknytning til undervisningen eller i feedbackgrupper hvor I læser og kommenterer hinandens tekster.

Få inspiration til hvordan I kan gribe gruppearbejdet an og hvordan I kan strukturere feedback på hinandens tekster.


Næste