Abstract/Resumé

Her kan du læse om hvad et abstract/resumé skal indeholde.

De fleste videnskabelige artikler indledes med et abstract eller resumé der kort opsummerer artiklens indhold.

I nogle universitetsopgaver er et abstract også et krav. Se din studieordning.

Det er forskelligt hvad man anbefaler på det enkelte studium vedrørende placering af abstractet. Spørg din underviser.

Spørg i øvrigt på dit studium om de nærmere krav.

Et abstract:

  • er en sammenfatning af opgavens formål, metode, hovedpunkter, konklusion og perspektivering
  • kan være på dansk eller engelsk. Spørg på dit studium.
  • er kort, fylder ofte ikke mere end en side. Se din studieordning.
  • indeholder tekstidentifikation (opgavens titel, forfatter, udgivelsesinstitution og årstal) som service til den læser der kopierer abstractet
  • er et krav i specialet, sjældent i andre opgaver

Et abstract giver din læser et hurtigt overblik over emnet selvom han eller hun ikke er fagperson. Samtidig får læseren mulighed for at vurdere om det er relevant at læse videre.

Der findes flere litteraturhenvisningssystemer der giver konkret vejledning i at udforme et abstract.

Se fx: APA-systemet eller MLA-systemet.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.