APA-system

Her kan du læse om APA som er et litteraturhenvisningssystem. Se også MLA-system.


I dine opgaver skal du referere til den litteratur du har brugt. Det gælder både inde i teksten, i noter og i litteraturlisten (se også litteraturhenvisning).

Nogle undervisere foretrækker bestemte, internationalt godkendte systemer når der skal henvises til litteratur.

  • Spørg din underviser hvilket system du skal vælge
  • I nogle tilfælde må du selv finde det system der passer dig bedst
  • Brug det konsekvent gennem hele opgaven.

Et af systemerne er APA-systemet (American Psychological Association system).

  • Det bruges ofte i samfundsvidenskabelige publikationer, men flere humanistiske fag anvender efterhånden også systemet
  • APA-systemet giver retningslinjer for videnskabelige artikler og opgavers format, citat-brug, note-system og litteraturlister.

Særligt for APA

  • Har publikationens udgivelsesår langt fremme i henvisningen
  • Giver detaljerede beskrivelser af hvordan man refererer til elektroniske publikationer.

Eksempler på litteraturhenvisning i APA-systemet

En bog, én forfatter:

Andersen, I. (2002). Den skinbarlige virkelighed. København: Samfundslitteratur.

En bog, flere forfattere:

Rienecker, L., Kock, Chr., Hegelund, S., Jørgensen, P.S. (1999). Den gode opgave – arbejdsprocesser og kvalitetskriterier i opgaver på humaniora. (4. oplag). København, Gyldendal.

Artikel i tidsskrift:

Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.

Læs også om MLA-systemet.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.