Afsnit, nyt

Her kan du se hvordan du markerer et nyt afsnit.


En opgaves brødtekst vil typisk bestå af kortere og længere afsnit.

Når du deler din tekst op i mindre afsnit, gør du den mere læsevenlig og tilgængelig.

Man kan skelne mellem to måder at markere nyt afsnit på:

  • Lille afsnit markeres med et linjeskift (Enter/Retur-tasten) og indryk (Tab-tasten)
  • Et større afsnit markeres med to linjeskift (Retur-Retur). Dette nye afsnit kan have en overskrift og evt. nummereres (se overskrifter). Brug ikke indryk efter overskrifter.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.