Citat

Her ser du hvornår og hvordan du bruger citater i din opgave.

I din opgave skal du af og til henvise til andre fagfolks iagttagelser og værker. De kan nemlig fungere som støtte for dine undersøgelser og argumenter.

Et citat må ikke stå løsrevet fra den øvrige tekst, men skal kommenteres eller forklares som en del af din samlede argumentation.

Det er vigtigt du citerer korrekt og konsekvent gennem hele opgaven, så din læser kan se hvad du henviser til.

Et citat er som hovedregel

  • en ordret gengivelse af skrift eller tale
  • tydeligt adskilt fra den øvrige tekst
  • tydelig i angivelse af sin begyndelse og slutning
  • tydelig i angivelse af sin kilde
  • altid på originalsproget.

Hvordan citerer man?

Det afhænger af hvilken form for litteraturhenvisning du vælger.

Der findes forskellige systemer, blandt andet:

Dine undervisere kan foretrække forskellig citatteknik. Spørg på dit studie.

Markering af citater

Et citat kan markeres på forskellige måder, fx ved anførselstegn, indryk, mindre linjeafstand eller ændret skrifttype. Hvis du udelader noget i dit citat, kan det markeres med (…) eller […]. Parenteserne kan dog også udelades.

1. Korte citater (fx under fire linjer)

  • kan skrives ind i den løbende tekst og markeres med anførselstegn
  • behøver som regel ikke fremhæves yderligere, hverken med kursiv, fed tekst eller understregning.

Eksempel:

Hovedformålet med undersøgelsen var at "kontrollere overensstemmelsen mellem politikernes ord og handlinger". Desuden ville man undersøge ...

2. Længere citater (fx tre-fire linjer eller derover)

  • kan markeres med linjeskift før og efter citatet samt indryk. Her er anførselstegn ikke nødvendige
  • behøver som regel ikke fremhæves yderligere (fx ved mindre skriftstørrelse eller mindre linjeafstand) hvis der er brugt linjeskift og indryk.

Eksempel:

Konklusionen på analysen er helt klar og utvetydig:

Man kan ikke regne med at fordi en politiker har taget stilling til noget eller har lovet noget, så vil han også handle derefter. Dette er reglen. Overensstemmelse mellem ord og handling er undtagelsen! (Andersen, 1981, s. 42).

Det er hårde ord fra forfatterne, men analysen giver god baggrund for udsagnet.

NB: Ovenstående eksempler er hentet fra Sproget.dk hvor du kan få flere gode råd til at citere korrekt.

Integrer dit citat i teksten

Når du citerer, er det vigtigt at citatet ikke står løsrevet fra den øvrige tekst, men integreres og kommenteres i teksten.

I nedenstående opgaveuddrag belyses citatet i den efterfølgende tekst.

Eksempel

Kunstens mål defineres som

med materialets midler, at fravriste percepter fra perceptionerne af objekter og tilstandene hos et perciperende subjekt, fravriste affekter fra affektionerne som overgang fra en tilstand til en anden. At uddrage en blok af sansninger, en ren væren bestående af sansning (op.cit. p.211ff.).

Deleuze og Guattari opererer altså med en værk-definition, hvor kunstværket - så vidt jeg kan se - i høj grad er autonomt og som er uafhængigt af såvel kunstner som recipient (kunstværket skal kunne stå af sig selv), og desuden også uafhængigt af enhver kontekstuel sammenhæng.

Koncept-Poetik. Undersøgelser af en dramaturgisk term med The Wooster Group og Remote Control som eksempler. Speciale fra 1998, Afdeling for Dramaturgi, Aarhus Universitet af Kjetil Sandvik, cand.mag i dramaturgi og æstetik og kultur, ph.d. og lektor i Medievidenskab ved Københavns Universitet.

Se også stoppet om videnskabelighed på ruten Krav til universitetsopgaver.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.