Delkonklusion

Få svar på hvad en delkonklusion er.


I større opgaver kan det være en god idé at du løbende konkluderer på dine iagttagelser og undersøgelser.

Dermed

  • skabes sammenhæng i opgaven
  • får din læser et overblik over din metode og dine argumenter.

I en delkonklusion kan du:

  • markere klart hvad der var formålet med det foregående afsnit
  • vise hvilke resultater du opnåede
  • pege på de områder hvor du stadig mangler svar (og forklare at du kommer ind på det i opgavens næste afsnit)
  • finde stoffet til opgavens endelige konklusion.

Husk: En delkonklusion skal være kort og præcis.

Se også metasprog.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.