Enheder, antal

Hvad er en enhed? Læs om det her.


En enhed er et anslag, dvs. hvert bogstav, tegn og mellemrum tæller som en enhed.

Tjek din studieordning for at se hvor mange enheder din opgaveside må have.

Generel vejledning

Mange studier angiver en normalside til 2400 enheder. Andre angiver at en opgave skal være på et vist antal tegn.

2400 enheder er 40 linjer à 60 anslag (se også linjelængde). Vær opmærksom på at en side med 2400 enheder er en lille side.

Sæt fra begyndelsen din opgave op, så en side på skærmen er en normalside. Så ved du hele tiden hvor mange normalsider du arbejder med. Se også omfang og layout.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.