Figurer, skemaer og tabeller

Lær mere om hvordan du bruger figurer, skemaer og tabeller i opgaven.


Figurer, skemaer og tabeller kan bruges i opgaver når du gerne vil understøtte og supplere din tekst.

Et par tommelfingerregler er at figurerne:

  • skal forsynes med bogstav/nummer og kort tekst (figurteksten sættes med mindre skriftstørrelse end brødteksten)
  • skal forklares og kommenteres i brødteksten
  • står på den side hvor de omtales i brødteksten.

Husk at:

  • figurer ikke er pynt
  • figurer skal give selvstændig information til din tekst og understøtte den
  • ikke er selvforklarende. Deres brug skal fremgå af brødteksten.

Integrér din figur i teksten

Det skal fremgå af din tekst at der kommer en figur, og den skal kommenteres i teksten der følger efter.

Eksempel

Indlæring af stoffet sker ofte på tre forskellige måder: undervisning, gruppearbejde og selvstudium. De er repræsenteret i nedenstående figur.

figurer eksempel

Som figur 1 viser er der overlap mellem de tre felter. Dette understøtter det tidligere præsenterede argument om at...

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.