Forkortelser

Læs mere om hvordan du bedst forkorter enkelte ord.


Hvis du bruger forkortelser i din opgave er det vigtigt at du:

  • er konsekvent (forkort et ord på samme måde i hele opgaven)
  • er korrekt – brug Retskrivningsordbogen og læs om regler for forkortelser på Sproget.dk
  • forklarer egne hjemmestrikkede forkortelser første gang du bruger dem.

Før du forkorter: Overvej om det ville lette forståelsen hvis du skrev ordet fuldt ud.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.