Indledning

Indledningen introducerer læseren til dit opgaveemne og din behandling af det. Indledningen er vigtig fordi det er her din læsers forventninger til opgaven skabes.


Vær tydelig og informativ i indledningen. Her introducerer du til det problem du tager fat på i opgaven, og hvordan du vil løse det. Hvis det er relevant, kan du også bruge indledningen til at antyde hvilken løsning eller konklusion du når frem til i opgaven.

I indledningen kan du komme ind på:

 • opgavens emne og problemstilling
 • opgavens formål
 • begrebsdefinitioner
 • metode
 • teori(er) og evt. empiri
 • opgavens opbygning.

God skik

 • Begrund gerne dine valg i indledningen – men diskutér dem ikke her. Læs også om argumentation.
 • Undlad at undskylde eller beklage det du af den ene eller anden grund ikke fik med i opgaven – i indledningen skal du stemme din læser positivt.

Gode ideer

 • Læs gode indledninger i andre opgaver og bliv inspireret
 • Lav foreløbige udkast under skriveprocessen
 • Skriv først indledningen helt færdig når hele opgaven er på plads
 • Sæt indledningen og konklusionen op ved siden af hinanden når opgaven er skrevet. Dermed får du svar på om din indledning lover for meget – og om din konklusion kommer rundt om alle de aspekter du nævner i din indledning.

Også relevant i forhold til indledningen

 • Har du svært ved at komme i gang med din indledning? Prøv nonstopskrivning.
 • Bed dine medstuderende om feedback på din indledning

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.