Kapitel, nyt

Her kan du læse om hvordan du inddeler opgaven i kapitler.


Hvis du skriver længere opgaver, kan du inddele hovedafsnittet – din faglige behandling af emnet – i kapitler.

Ved nyt kapitel:

  • skal du give kapitlet selvstændig overskrift og evt. et nummer.

Skal et nyt kapitel begynde på en ny side?

Meningerne er delte, så spørg din vejleder hvad han foretrækker.

  • For sideskift: Det giver luft i læsningen og tydelig markering af at forrige kapitel er ved at slutte
  • Imod sideskift: Det ser tomt ud hvis der er store blanke områder i opgaven.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.