Kommatering

Sæt dine kommaer korrekt. Læs her hvordan.


Den vigtigste regel når du sætter kommaer, er at du er:

  • korrekt og konsekvent
  • bruger kommaet på samme måde i hele opgave.

Kommaregler

De gældende kommaregler er med enkelte undtagelser de samme som reglerne for grammatisk komma.

Den afgørende undtagelse er at det nu som hovedregel er valgfrit om man vil sætte startkomma, dvs. komma før ledsætninger (Kilde: Dansk Sprognævn).

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.