Layout/Typografi/Sideopsætning

Få gode råd til at sætte din opgave pænt op.


Layout handler om hvordan man sætter sin tekst op på siden. Typografi handler om hvilken skrifttype og skriftstørrelse man vælger.

Du skal beslutte dig for hvordan din tekst skal se ud på siden.

Tag stilling til udformningen af

 • siden
 • skriften (skrifttype og skriftstørrelse)
 • brødteksten (herunder linjelængde og margener)
 • afsnittene.

Et godt layout

 • understøtter indholdet
 • gør opgaven overskuelig og indbydende
 • markerer afsnittenes funktioner.

Gode råd

 • se i din studieordning om der er særlige regler for din opgaves layout
 • vælg A4-format
 • vær konsekvent: marker ord og afsnit på samme måde gennem hele opgaven
 • vælg en læsevenlig skrifttype (fx Times New Roman) og en stor skriftstørrelse (fx 12 punkt eller derover)
 • sæt fra begyndelsen din tekst op med margenbredde, skriftstørrelse og linjeafstand, så én side tæller en normalside (fx 2400 enheder pr. side). Så kender du altid omfanget af din tekst
 • prioritér godt indhold og almindelig pæn sideopsætning frem for iøjnefaldende grafiske krumspring.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.