Linjeafstand

Her kan du læse om hvor stor linjeafstand man anbefaler.


Bemærk når du vælger linjeafstand:

  • din opgave skal fremstå overskuelig og læsevenlig
  • de fleste humanistiske fag anbefaler en linjeafstand (også kaldet skydning) på 1,5
  • i Word kan du selv indstille linjeafstanden.

Hvis du har valgt en stor skrifttype, kan du overveje at sætte linjeafstanden til 1,3.
Vurdér selv hvad der ser bedst ud. Spørg på dit studium om der er særlige regler.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.