Linjelængde/Spaltebredde

Læs om hvor bred brødteksten skal være.


Din brødtekst må ikke være for bred. Hvis linjelængden er for stor, dvs. hvis teksten er sat op med for bred spaltebredde, bliver opgaven svær at læse.

Justér margenerne, så linjelængden bliver tilpas smal.

Et godt råd

Hav ikke mere end 50-60 enheder på din linje. En enhed er et anslag, dvs. alle bogstaver, tegn og mellemrum.

Mange studier anbefaler at en side ikke overskrider 2400 enheder. Det svarer omtrent til 40 linjer à 60 enheder (se også omfang). Se din studieordning og spørg din underviser om der er specielle krav.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.