Litteraturhenvisning og Referencer

Her kan du læse om hvordan du henviser til den litteratur og de kilder du har brugt i opgaven.


I din opgave skal du henvise til den videnskabelige litteratur og de kilder du bruger. Se også ruten Krav til universitetsopgaver om videnskabelighed.

Når du henviser

 • dokumenterer du hvad du bygger dine resultater på
 • bliver det muligt for andre at efterprøve dine påstande og argumenter
 • bliver det lettere at se hvornår du bidrager med egne tanker - og hvornår du stiller dig på skuldrene af tidligere forskning.

Vær opmærksom på

 • om dine oplysninger er fyldestgørende – så din læser hurtigt kan finde frem til kilden
 • om dine oplysninger er gennemskuelige og konsekvente – dvs. opstillet på samme måde gennem hele opgaven

Der findes forskellige systemer for litteraturhenvisning, blandt andet APA-systemet og MLA-systemet.

Beslut dig tidligt i skrivefasen for hvilket system du vil bruge. Brug det konsekvent i citater, noter og litteraturliste.

Dine undervisere kan foretrække forskellige litteraturhenvisningssystemer. Spørg på dit studium.

En henvisning kan oplyse om

en bogs

 • forfatternavn(e)
 • titel
 • udgivelsessted
 • udgivelsesår

en artikels

 • forfatternavn(e)
 • titel
 • placering

Hvor har du fundet artiklen?

Hvis artiklen findes i en bog, skal du anføre de samme oplysninger som beskrevet ovenfor.

Hvis artiklen står i et tidsskrift, oplyses tidsskriftets:

 • titel
 • årgang
 • nummer
 • sidetal

Henvisning til websider

Hvis du vil henvise til litteratur eller hjemmesider på internettet så husk:

 • forfatter og titel
 • internet-adressen
 • den dato, du har set den

Eksempel

Uddannelses- og Forskningsministeriet (2015). Karakterskalabekendtgørelsen. Lokaliseret den 30. november 2015 på www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.