Litteraturliste/Bibliografi

Her får du gode råd til at lave en litteraturliste/bibliografi.


En litteraturliste eller en bibliografi er en ordnet fortegnelse over den litteratur og de kilder du bruger i opgaven.

Formålet med litteraturlisten er at give læseren let adgang til kilderne og mulighed for kritisk at efterprøve dine argumenter.

Litteraturlisten

 • er en fuldstændig fortegnelse over de kilder du bruger
 • organiserer litteraturen alfabetisk efter forfatterens efternavn. Den alfabetiske liste inddeles på nogle fag i primær- og sekundærlitteratur
 • kan ordnes i forskellige referencesystemer (se APA-system, MLA-system). Spørg din underviser hvilket system han eller hun foretrækker
 • kan placeres efter opgavens hovedtekst og før eventuelle bilag
 • er obligatorisk i universitetsopgaver.

Litteraturlisten oplyser som et minimum om

en bogs

 • forfatternavn(e)
 • titel
 • udgivelsessted
 • udgivelsesår

en artikels

 • forfatternavn(e)
 • titel
 • placering.

Hvor har du fundet artiklen?

Hvis artiklen findes i en bog, skal du anføre de samme oplysninger som beskrevet ovenfor.

Hvis artiklen står i et tidsskrift, oplyses tidsskriftets

 • titel
 • årgang
 • nummer
 • sidetal.

Flere titler af samme forfatter

Hvis der er flere titler af samme forfatter, oplistes de kronologisk efter udgivelsesår. Har forfatteren  skrevet flere værker samme år, giver man dem hver især et bogstav (fx Hansen 2005a).

Henvisning til websider

Hvis du vil henvise til litteratur eller hjemmesider på internettet, så husk

 • forfatter og titel
 • internet-adressen
 • dato for hvornår du fandt informationen

Lang eller kort litteraturliste

Medtag kun titler i en litteraturliste hvis du bruger dem i opgaven, enten direkte i et citat eller indirekte som baggrundsstof.

En lang litteraturliste behøver ikke være tegn på en god opgave.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.