Metasprog

Her kan du læse mere om hvordan din opgave får et godt og klart metasprog.


Metasprog binder din tekst sammen til et hele. Metasprog kan være både sproglige og layout-mæssige markører der fortæller læseren hvor han eller hun er i din tekst.

Ordet meta stammer fra græsk og kan blandt andet betyde "over" eller "bagved". Med andre ord er metasprog tekst om teksten.

Metasprog hjælper læseren

Metasprog:

  • viser at du er bevidst om hvad du gør i opgaven – og gerne vil gøre det tydeligt for din læser
  • gør din opgave overskuelig og klart fremstillet
  • kæder kapitler og afsnit sammen
  • forklarer og kommenterer citater, resultater og pointer for læseren
  • vejleder læseren i forhold til det han eller hun læser
  • er kort og præcist.

Metasprog foregår på forskellige niveauer

  • et nyt afsnit eller kapitel markerer typografisk at opgavens indhold ændrer sig
  • forskellige teksttegn (fx kolon eller udråbstegn) markerer at informationerne skal opfattes på en bestemt måde
  • et metaudsagn som: ”I det følgende vil jeg…” markerer sprogligt hvad du gør i din tekst.

Metasprog kan også være større tekstblokke, fx indledning og konklusion, hvor du eksplicit fortæller om opgavens opbygning, sammenhæng og resultater.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.