Normalside

Læs om hvad en normalside er.


Nogle studier angiver at din opgave skal have et bestemt sideantal.

Andre studier arbejder med at opgaven skal have et bestemt antal tegn – se enheder.

Hvis din opgave skal være fx 15 sider, skal du være opmærksom på at en side ikke bare en side. De enkelte studier har bestemte krav til hvor mange anslag der må være på en normalside.

Hvad er en normalside?

Tjek din studieordning for at se hvad en normalside sættes til på dit studie.

Mange steder er en normalside lig 2400 enheder. 2400 enheder er 40 linjer à 60 anslag (se også linjelængde).

Vær opmærksom på at en side med 2400 enheder er en lille side.

Et godt råd

Sæt fra begyndelsen din opgave op, så en side på skærmen er en normalside. Så ved du hele tiden hvor meget din tekst fylder. Se også layout.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.