op.cit.

Forkortelserne ibid. og op.cit. bruges ofte i flæng. Men der er en nuanceforskel på de to forkortelser der er relateret til det sidst citerede værk (fx en bog, artikel eller webside).


Ibid.
er forkortelsen for det latinske ord ibidem der betyder "det samme sted". Forkortelsen bruges til at referere til det samme værk som det værk der er blevet citeret umiddelbart før.

Op.cit. er forkortelsen for enten opere citato der betyder "i det citerede værk", eller opus citatum der betyder "det citerede værk". Forkortelsen bruges til at referere til et værk der er blevet citeret før, men som ikke er det samme som det sidst citerede værk. Op.cit. bruges altså når det mere præcise ibid. ikke kan anvendes.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.