Overskrifter

Se her hvornår og hvordan du giver din opgave forskellige overskrifter.


Når du deler din opgave ind i afsnit, skal du give dem overskrifter. De er nemlig læserens vejvisere i forhold til indholdet af afsnittene.

Overskrifter gør opgaven:

  • overskuelig og informativ
  • let at slå op i
  • indbydende og fængende.

Forskellige overskriftstyper

Det kan være en god idé at inddele dine overskrifter i forskellige typer – hvis din opgave altså bevæger sig på forskellige niveauer, og du gerne vil markere det.

Det kan du gøre ved enten at:

  • arbejde med to eller flere forskellige skriftstørrelser i dine overskrifter eller
  • nummerere dine afsnit, fx 2.1.1. (kapitel 2, afsnit 1, underafsnit 1).

Brug ikke kun tal i dine overskrifter. Det er vigtigt at læseren kan læse sig til hvad afsnittet indeholder.

Gode råd

  • Overvej at udforme dine overskrifter som spørgsmål. Spørgsmålsformen kan vække interesse og sige mere om indholdet af afsnittet
  • Brug højst tre forskellige overskrifttstyper
  • Prioritér læselighed og overskuelighed frem for smarte grafiske detaljer.

Bemærk

I din indholdsfortegnelse skal du klart markere at du arbejder med forskellige afsnitsniveauer. Det gør du ved at give overskrifterne den samme skriftstørrelse og -type i indholdsfortegnelsen som i teksten.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.