Retskrivning

Læs mere om retskrivning i opgaver her.


Det er vigtigt at du skriver og tegnsætter korrekt. Selvom indholdet betyder mest i opgaven, kan det trække ned i bedømmelsen hvis din opgave ikke lever op til de gældende regler for retskrivning.

Gode råd

  • brug ordbøger. Se ordbogen.com (log ind med dit AU-login gennem WAYF), eller slå op i flere ordbøger på en gang på Sproget.dk
  • se retskrivningsregler og typiske problemer på Sproget.dk
  • læs din opgave igennem flere gange inden aflevering for at fange fejlene
  • sidst, men ikke mindst: få andre til at læse korrektur på din opgave.

Se også kommatering.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.