Sideantal/Omfang/Længde

Her kan du læse om hvad der tæller med i din opgaves omfang, og hvad en normalside er.


Din opgaves omfang vil som regel være angivet i dit fags studieordning – se under beskrivelsen af den enkelte eksamensform.

Hvad tæller med?

Max-angivelsen for din opgave (fx 15 sider) inkluderer noter, men normalt ikke:

  • forside
  • indholdsfortegnelse
  • litteraturliste
  • bilag.

Hvad er en side?

Tjek din studieordning for at se hvad en normalside sættes til på dit studium. Mange steder er en normalside lig 2400 enheder. 2400 enheder er 40 linjer à 60 anslag (se også linjelængde).

Nogle steder arbejder man ikke med normalsider, men blot med det samlede antal tegn for opgaven.

Vær opmærksom på at en side med 2400 enheder er en lille side.

Gode råd

  • Spørg din underviser hvad der tæller med i opgavens omfang
  • Overhold maksimumsgrænserne for opgaven. Ellers kan den blive afvist
  • Sæt fra begyndelsen din opgave op så en side på skærmen er en normalside. Så ved du hele tiden hvor mange normalsider du arbejder med. Se også layout.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.