Skriftstørrelse

Hvor store bogstaver skal du tale med? Læs mere her.


Vælg en læsevenlig og ikke for lille skriftstørrelse. Mange fag anbefaler en skriftstørrelse på mindst 12 punkt.

Valg af skriftstørrelse

Hvilken skriftstørrelse du skal bruge, kan afhænge af dit valg af linjeafstand og skrifttype.

Hvis du bruger grotesk-skrift (skrift uden fødder/seriffer) kan du vælge en mindre skriftstørrelse end ved antikva-skrift (skrift med fødder/seriffer).

Bemærk at man generelt anbefaler at bruge antikva-skrifttyper til længere opgaver. Læs mere om forskellige skrifttyper.

Bemærk

  • Fodnoter sættes som regel med mindre punktstørrelse end brødteksten
  • Overskrifter kan variere i skriftstørrelse alt efter hvilket niveau afsnittet befinder sig på. Se overskrifter.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.