Skrifttype

Læs her om forskellen på antikva- og groteskskrifter og få gode råd til hvilken skrifttype du skal vælge.


Vælg en læsevenlig og ikke for lille skrifttype.

Brug den samme skrifttype gennem hele opgaven. Variér den i størrelse og fremhævelse om nødvendigt, fx i overskrifter.

To slags skrift

De læsevenlige skrifttyper kan groft sagt deles op i to, nemlig antikva-skrifter og grotesk-skrifter:

Antikva-skrifter

  • har tværstreger (kaldes også fødder eller seriffer)
  • kaldes derfor ofte serif-skrifter
  • opfattes og anbefales ofte som de mest læsevenlige skrifttyper.

Grotesk-skrifter

  • har ikke tværstreger (fødder eller seriffer)
  • kaldes derfor ofte sans serif- eller gothic-skrifter
  • egner sig godt til overskrifter.

Eksempel

Eksempel på forskelle mellem skrifttyper

Et godt råd

Mange anbefaler at man i opgaver bruger en antikva-skrift, fx Times New Roman, fordi serifferne danner linjer i teksten som øjet lettere kan følge.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.