Titel/Undertitel

Navngiv din opgave.


Din opgave skal have en titel. Titlen skal stå på opgavens forside.

Titlen må gerne være kort, men skal også være en præcis angivelse af opgavens emne. Du kan udvide titlen med en undertitel der tydeligere markerer opgavens fokus.

Eksempler på titler

There is no character – David Mamets kritik af skuespillerens karakterbegreb. Af Henrik Vestergaard Nielsen, BA-opgave 2002, Dramaturgi, Aarhus Universitet

Udviklingslandene og landbrugsområdet i WTO – liberaliseringer eller nye former for protektionisme? Af Ingeborg Vind, BA-opgave 2001, Geografi, Københavns Universitet

Forestillinger om Holocaust – fiktionen som hukommelsesgrundlag for den identitetssøgende jødiske efterkommer. Af Iris Galili, Speciale 2007, Litteraturhistorie, Aarhus Universitet

De første to eksempler er set i Akademisk Opgavebank.

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.