Udgave/Førsteudgave

Læs om hvordan du henviser til en bog i forskellige udgaver.


Bøger udkommer gerne i flere oplag – og nogle gange også i flere udgaver. Du kan se på bogens titelblad hvilken udgave det drejer sig om.

Skal jeg henvise til førsteudgaven, eller ...?

Hvis du ikke bruger førsteudgaven af en bog, skal du fortælle din læser det. I litteraturlisten kan du således angive publikationsåret for den første udgave i parentes.

Eksempel

Bal, Mieke: Narratology. Introduction to the Theory of Narrative, 2. udgave, University of Toronto Press, Toronto, 1997 (1985).

Oplysningerne om formalia er generelle vejledninger. De erstatter ikke bestemmelserne i din studieordning, dine underviseres vejledning eller oplysninger på dit fags hjemmeside. Orienter dig først de nævnte steder. Er du i tvivl, så spørg din vejleder.