Mere om krav til universitetsopgaver

Skrivestøtte

 • StuDIY: Arts' kurser i syv af de mest centrale aspekter af skriftlige og mundtlige akademiske fremstillingsformer. Lynoplæg eller længere workshops - du vælger selv.
 • Workshops og skrivekurser for studerende ved Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet i Emdrup.
 • Specialeblog drives af Studie- og Karrierevejledningen på Københavns Universitet. Her kan du udveksle erfaringer med andre specialeskrivere og få gode råd af en skrivekonsulent og en informationsspecialist.
 • Start Publicering nu. En guide til især nystartede forskere til at tænke strategisk om publicering: hvor, hvordan og synlighed. Bag sitet står en række danske forskningsbiblioteker.
 • Sproget.dk. En samlet indgang til officielle og autoritative opslagsværker over det danske sprog. Her kan du også læse om regler for retskrivning og tegnsætning, læse artikler om sproglige emner, og du kan teste dine sproglige færdigheder.

Opgavebanker

At læse andres opgaver kan give en klarere idé om hvordan man kan opbygge en opgave, og opgaverne kan fungere som inspiration til emnevalg og kildebrug.

Her er kun medtaget opgavebanker som er tilgængelige på nettet, men mange fag har også almindelig udlåning fra arkiv. Spørg din studievejleder.

 • Akademisk Opgavebank: Stor opgavesamling fra mange forskellige fag. Drives af Foreningen Akademisk Vidensdeling i samarbejde med Københavns Universitet.
 • Braintrust Base: Her kan du se opgaver af studerende fra forskellige universiteter og også oploade dine egne opgaver som en del af dit akademiske CV. Kræver login.
 • Projektbiblioteket: Fælles projektbibliotek over projektrapporter skrevet af studerende på studier ved Aalborg Universitet.

Om universitetsopgaver - indhold og struktur


  • Specielt om specialer - en aktivitetsbog 
   Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen og Signe Skov, Samfundslitteratur, 2011. Hjælper dig til at gøre specialer og andre afsluttende opgaver på videregående uddannelser så gode som muligt, så effektivt og så hurtigt som muligt. På bogens hjemmeside finder du en lang række aktivitetsskemaer fra bogen.
  • Specialeskrivning – problemer, forslag og råd (pdf) 
   Flemming Harrits, Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet, 2000.Relevant læsning for alle specialeskrivere.
  • The Craft of Research
   Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb og Joseph M. Williams, University of Chicago Press, 2nd edition, 2008/2003. Denne klassiker gennemgår detaljeret hele processen fra idé til færdig faglig tekst. Indeholder mange eksempler.
  • Akademisk argumentation
   Signe Hegelund, Samfundslitteratur, 2000. Læs om hvordan Toulmins argumentmodel kan forbedre den færdige opgave og være med til at strukturere skriveprocessen.
  • Skriftlige hjemmeopgaver - Normer og krav (pdf)
   Rolf Reitan og Ole Togeby, Institut for Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet, 2001. Første del er relevant for alle studerende, der skal skrive litterære opgaver samt opgaver i kultur- og mediefag.
  • Vejledning i akademisk opgaveskrivning. Tomas Holme Hansen, Marie Lund Klujeff & Henrik Kaare Nielsen, Institut for Æstetisk Fag, Aarhus Universitet, 2013. Vejleder i akademisk opgaveskrivning i forhold til opbygning og struktur, henvisninger, informationssøgning, layout, omfang mm. ud fra videnskabelige normer.
  • Studiestrategier - med på farten
   Studiemetroen har udviklet fire bogmærker med konkrete studiestrategier. Download og udskriv bogmærkerne og tag dem med dig på læsesalen, på biblioteket osv. - så har du inspirationen lige ved hånden.