Opgavetyper

På tværs af de kulturvidenskabelige fag kan man identificere 5 forskellige typer af selvstændige universitetsopgaver. Opgaverne findes på alle studietrin.


Når du skal skrive selvstændig opgave, er det ikke kun emnevalget det er vigtigt at overveje. Du kan også få meget ud af at overveje opgavens type. Det gælder uanset hvor i dit studium du befinder dig.

Ved at kende til forskellige opgavetyper får du mulighed for at træffe et mere bevidst valg. Måske har du flere forskellige muligheder end du troede.

I et arbejdspapir fra Institut for Nordisk skelner Flemming Harrits mellem fem opgavetyper:

Ingen type er nødvendigvis bedre eller finere end andre. Der er heller ikke tale om rene typer. De kan sagtens kombineres inden for den samme opgave.


Teksten på denne side er udarbejdet af Tine Wirenfeldt Jensen med afsæt i Flemming Harrits' arbejdspapir
Specialeskrivning. Problemer, forslag og råd