Monografisk undersøgelse

Undersøgelsen har til formål at beskrive, analysere osv. et primærmateriale i forskningen og fagtraditionen.


Primærmaterialet er en homogen tekstmængde, fx:

  • en eller flere tekster af samme forfatter
  • en tv-serie
  • et afgrænset sæt historiske kilder.

Sekundærlitteratur er den forskning der hører til primærmaterialet. En teoretisk tekst kan også bruges som primærmateriale – det er ikke teori eller praksis som bestemmer typen, men det faktum at der kun er ét afgrænset primærmateriale.

Eksempler

Eksempel 1: Forholdet mellem individ og samfund i Kafkas Processen.

Eksempel 2: Strukturbegrebet i Lévi-Strauss’ Anthropologie structurale.

Fordele og ulemper

En fordel er at det er en meget udbredt opgavetype som de fleste studerende vil kende til.

Til gengæld kan den monografiske undersøgelse være svær at afgrænse – er alt om primærmaterialet relevant? Hvis den ikke bliver afgrænset, kan den ende som en "lidt om det hele"-opgave der ikke går i dybden med noget.