Fagtradition

Din opgave skal være forankret i dit fags viden, teorier og metoder. Vær også opmærksom på faglige traditioner for hvordan man opbygger opgaver.


Din opgave skal være fagligt forankret. Det betyder at du i opgaven skal forholde dig til hvilken viden der i forvejen findes om emnet, og hvordan man plejer at behandle emnet inden for dit fag.

Dermed skal din opgave indeholde – og forholde sig til – faglige teorier, og den skal anvende faglige metoder. En faglig metode har ikke nødvendigvis en bestemt betegnelse, men kan også bestå i at du anvender en faglig teori eller udvalgte teoretiske begreber.

Faglige traditioner for opgavens opbygning

Ud over brugen af faglige teorier og metoder består det faglige i hvordan du fremstiller din undersøgelse. Der er forskellige faglige traditioner for hvordan man bygger en opgave op, og hvilket sprog eller terminologi man anvender.

Nogle eksempler:

I nogle fag skriver man typisk eksplicit om sin metode i særskilte metodeafsnit i opgaven. Andre fag har tradition for at metoden indgår som et implicit element i opgaven.

Inden for nogle fag er det vigtigt at man altid skriver distanceret og upersonligt. Inden for andre fag kan det være mere almindeligt at anvende friere formuleringer i fx overskrifter.

Fagtraditionen og dig

Du må gerne selv være synlig i teksten i fx en diskussion, men det er vigtigt at det sker med udgangspunkt i fagligheden og ikke personlige holdninger eller erfaringer.

Vær opmærksom på, at brugen af ordene "jeg" og "man" kan være problematisk i nogle fagtraditioner. Spørg din underviser til råds, så du overholder dit fags retningslinier.

Videnskab og fagtraditioner

Din opgave skal være fagligt forankret fordi videnskab altid forholder sig til den faglige tradition. Den faglige tradition kommer til udtryk gennem valg af bestemte emner, metoder og teorier. Fx er der emner man oftere undersøger inden for nogen fag end andre, og der er metoder og teorier som virker mere oplagte at bruge. På nogen fag undersøger man næsten udelukkende emnet teoretisk mens andre fag næste altid gør brug af en empirisk tilgang.

Sidens indhold er udarbejdet af Søren Bengtsen og Gry Sandholm Jensen, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, Aarhus Universitet.