Selvstændig erkendelse

Din opgave skal rumme selvstændige erkendelser og dermed bidrage med ny viden til dit fag.


Du skal altså ikke lave en undersøgelse som allerede er lavet før. Men det forventes ikke af dig at du revolutionerer dit fag og vender op og ned på al kendt viden inden for et område.

Du bygger på andres arbejde

Med din opgave bygger du videre på det andre har lavet, eller du kaster en ny vinkel på den eksisterende viden. Det kan lyde voldsomt, men i praksis kan et nyt bidrag være at du bruger eksisterende teori på en ny case, at du sammenligner to teorier eller lægger en lidt ny vinkel på noget materiale.

Du forholder dig kritisk

Du viser også selvstændighed gennem at forholde dig kritisk både til de teorier du anvender, og til din egen undersøgelse. Du kan fx forholde dig til hvilke antagelser teorierne bygger på, om de er tidssvarende, og om der er noget i dem der ikke hænger sammen.

Kort fortalt skal du i din opgave ikke reproducere og formidle den viden der allerede ligger i faget. Du skal derimod bruge den eksisterende viden på din egen måde og samtidig forholde dig kritisk til det du bygger videre på, og måden du gør det på.

Videnskab og selvstændig erkendelse

Videnskab beskæftiger sig med ny viden eller nye opfattelser af eksisterende viden. Det kan fx ske ved beskrivelser af nye eller hidtil uudforskede fænomener, ved nuanceringer af de gældende opfattelser eller ved kritik og måske ligefrem tilbagevisning af den hidtidige viden.

Sidens indhold er udarbejdet af Søren Bengtsen og Gry Sandholm Jensen, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Arts, Aarhus Universitet.