Citationstjek

Ved hjælp af citationsdatabaser kan du undersøge, hvordan dine kilder vurderes og benyttes i det faglige miljø.

Du kan tjekke om dine referencer bliver citeret af andre i citationsdatabaser.

En citationsdatabase registrerer både hvad et dokument citerer, og hvilke kilder der citerer det pågældende dokument. En citationsdatabase går altså tidsmæssigt både frem og tilbage i forhold til det dokument, du tjekker.

En advarsel:
Pas dog på med at lægge for stor vægt på citationsdatabaser, når det gælder humanistisk forskning, fordi:

  • En stor del af den humanistiske forskningsformidling sker fortsat via monografier der ikke medtages i citationsdatabaserne
  • Citationsfrekvensen er anderledes end fx inden for naturvidenskaberne. På humaniora citeres 'klassikerne' til stadighed – citationskurverne topper derfor relativt sent
  • Citationsdatabaser der medtager humanistisk forskning, er af nyere dato, og der er huller i dækningen.

I citationsdatabaser kan du også finde dokumenter, der er emnemæssigt beslægtede. Læs mere om kædesøgning.