Præcision og genfinding

Forskellen på resultaterne af dine forskellige søgninger afhænger af, hvor præcise og hvor brede dine søgninger er.

Hvis du ikke får de ønskede resultater af din søgning, kan du prøve nogle simple råd for at optimere din søgning. Hvis din søgning stadig ikke giver resultater, kan du prøve de mere avancerede råd på denne side.

Når din søgning ikke giver de forventede resultater, kan det være fordi forholdet mellem præcision og genfinding ikke matcher dine behov. Nedenfor kan du læse om, hvad præcision og genfinding er, og hvordan du finder den rette balance mellem dem.

Se hvilke metoder du kan anvende til at forbedre dine søgeresultater, hvis du enten ønsker at få færre præcise eller flere bredere resultater. 

Præcision

En søgning med høj præcision er en søgning, der:

 • finder få poster og det meste vil være præcis dét du har brug for
 • ved brug af få, præcise emneord vil give dig det, du søger
 • finder informationen fra én eller to autoritative kilder
 • giver dig præcis den information, som du søger
 • benyttes bl.a. til søgning af faktuelle oplysninger.

Genfinding

En søgning med høj genfinding er en søgning, der: 

 • finder mange poster og nogle vil være præcis det, som du har brug for, mens resten kun vil indeholde dele af det, du har behov for
 • kræver ofte brug af flere emneord, synonymer, forfattersøgning mm.
 • er meget tidskrævende og bør foretages i forskellige databaser og kilder
 • kan benyttes til undersøgelse af et genstandsområde og et problemfelt.

Hvad er vigtigst?

Alt efter opgavens karakter kan det være en fordel at have en søgetaktik, der vægter en høj præcision eller en høj genfinding.

 • Jo mindre tid man vælger at bruge på søgearbejdet jo mere afhængig er man af høj præcision af sine søgninger
 • Jo længere tid man vælger at bruge jo længere i dybden kan man (almindeligvis) også komme.