Kildehenvisninger i teksten

I videnskabelige tekster skal det altid være tydeligt hvilke kilder, der bliver anvendt. Se hvordan du henviser akademisk i teksten. 

Inde i teksten henviser man til sine kilder, og kilderne præsenteres samlet som en litteraturliste bagerst i teksten. Der findes mange forskellige måder at lave kildehenvisninger, citater og litteraturlister på. Uanset hvilket metode du benytter, er det vigtigt at sikre, at du er konsekvent igennem hele din opgave. En måde at sikre dette på er ved at anvende en standard (fx APA eller Chicago), der opstiller regler for kildehenvisninger, citater og litteraturlister. Når du vælger en standard er det altid en god idé at spørge din forelæser eller vejleder, da der kan være særlige regler på dit fag.

Kildehenvisninger i teksten kan se ud på flere måder. Dette afhænger af, hvilken standard du benytter. Kildehenvisninger kan eksempelvis laves således:

  • Man kan henvise til kilden i en parentes sådan her: (Andersen, 2014: 32). Læseren kan finde flere oplysninger om henvisningen i den samlede litteraturliste.
  • Man kan også angive kilden i en fodnote, så læseren ser et tal i teksten, eksempelvis: (1) der henviser til en note nederst på siden. Nederst på siden i noten kan du skrive oplysninger om kilden, der skal gå igen i den samlede litteraturliste
  • Disse to måder kan også kombineres, så man bruger en fodnote, men i fodnoten skriver kildens navn og årstal og evt. sidetal og først skriver alle oplysninger ind i litteraturlisten.
  • Nogle institutioner kræver, at man skriver en note ind i teksten, der henviser direkte til en samlet litteraturliste.

Direkte citater

I nogle tilfælde ønsker man at citere kilden. Et kort citat kan sættes ind i teksten som her ”det er vigtigt at undgå, at blive anklaget for plagiering” (Andersen, 2014: 32). Længere citater markeres i nogle standarder ved at give citatet et selvstændigt afsnit. Det kan være med et indryk, så man kan se, at der er tale om tekst, forfatteren ikke selv har skrevet. Under teksten nævner man den oprindelige forfatter. Måden et længere citat markeres på, afhænger af den standard du følger, så undersøg altid, hvordan din standard anbefaler at markere citater.

Husk altid at undersøge de specifikke krav til kildehenvisninger på dit institut – gerne i god tid inden aflevering.